Six4Semmy 2016

Beste NoordBikers, deelnemers en bezoekers van de Six4Semmy 2016.

Vanwege het onwel worden van een van de deelnemers is het evenement vandaag vroegtijdig beëindigd. Voor iedereen die met vragen zit kunnen we zeggen dat het inmiddels naar omstandigheden weer beter gaat. In het ziekenhuis was hij weer aanspreekbaar.
Omdat het onwel worden gebeurde in het deelnemers kamp werd de noodzaak om in te grijpen direct geconstateerd en is er heel snel gehandeld. Ontzettend dankbaar zijn we voor het adequate optreden van de direct betrokkenen en de mensen van de EHBO Noordwijk.
Daarnaast hebben vele mensen taken opgepakt zoals het vrijmaken van de toegangsweg en het opwachten van de ambulances. Deze konden daardoor zonder belemmering in het kamp komen.
Wij wensen alle betrokkenen veel sterkte.

De wedstrijd was uiteraard al enige tijd stil gelegd. De vraag dient zich dan onherroepelijk aan, wat nu? Moet de beslissing om door te gaan of te stoppen worden neergelegd bij diegenen die er het dichtst bij staan of door de organisatie? Die vraag hoefde vandaag eigenlijk niet beantwoord te worden. De beslissing om te stoppen werd door alle deelnemers unaniem gedragen kunnen we wel zeggen. We willen iedereen bedanken voor het begrip en inzet vandaag.
Wij als organiserende vereniging zullen de gang van zaken vandaag grondig evalueren en waar nodig verbeteren. Enige feedback van jullie kant is uiteraard altijd welkom.
Wij begrijpen goed dat er wensen zijn om hier over na te praten. Dat kan komende woensdag op de laatste training. Deze training heeft een rustig karakter waarbij we vroegtijdig het seizoen zullen eindigen bij Como&Co. Uiteraard zijn ook mensen welkom die vandaag aanwezig waren maar geen training volgen.
Het is ook mogelijk om contact op te nemen met de club via de e-mail adressen te vinden op noordbikers.nl/clubinfo

Het spreekt voor zich dat er dit jaar geen uitslag zal zijn, niet dat dat het belangrijkste was om mee te beginnen. We doen dit voor stichting Semmy. Het resultaat van deze benefiet wedstrijd is wat dat betreft ongewijzigd gebleven. Jullie hebben met zijn allen weer een prachtig bedrag bijeen gebracht en ook vandaag nog is er veel geld gedoneerd. Het totaal bedrag zullen we op korte termijn aan jullie bekend maken.

Om met een luchtige noot te eindigen. Het ijsbad met bier was uiteindelijk leeg genoeg gedronken dat twee niet nader te noemen personen er hun vroegtijdige nieuwjaar duik in konden nemen.

MBC de NoordBikers.